سفارش تبلیغ
صبا

93/11/30
11:42 عصر

موضوعات پیشنهادی کنفرانس 2

بدست Mahdi Hossini در دسته

عناوین پیشنهادی برای  کنفرانس درس آیین زندگی

1-     موانع تحقّق ارزش ها و فضایل اخلاقی در جامعه

2-     رابطه اخلاق و معیشت ( آیا زندگی سخت مادّّی می تواند مجوّّزی برای ترک اخلاق حسنه باشد؟

3-     رابطه تاهّّل و دانشجویی (با استدلال و ذکر شواهد و نمونه ها )

4-     انتقاد و انتقاد پذیری  

5-     از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست !

6-     نقد و بررسی روش های همسر یابی در جامعه فعلی ما

7-     عوامل اختلاف و از هم پاشیدگی خانواده ها

8-     نگاهی به معانی گسترده مفاهیمی مانند : عقل , عشق , نفس , دل , نفس , عرف , عرفان , شهود , اشراق و.........

9-     سعادت در اسلام و مکاتب دیگر

10-کمال انسان و انسان کامل

11- بررسی و تحلیل مشکلات اخلاقی جوانان

12-غرب سکهای با دو رویه  ( نقد و بررسی جایگاه اخلاق در غرب و فرهنگ غربی)

13-دانشجویی و دانش  جویی  !

14-روابط همسران از دیدگاه فرزندان

15-دوست , دوستان و دوست یابی

16-رابطه اخلاق و امنیّّت

17-نقش اخلاق و ایمان در پایبندی به قوانین و اجرای آن

18-بررسی جایگاه حقوقی گناهان مانند غیبت , بهتان , دروغ و......

19-مصادیق فضایل و رذایل در ادبیات (نثر و نظم )

20-انسان بودن , انسان شدن , انسان ماندن

21-رابطه یا گسیختگی نسل ها

22-تاثیر جنگ بر اخلاق فرد و جامعه

23-آزادی و مرزهای اخلاق

24-دانش ژنتیک و اخلاق

25-رابطه متقابل اخلاق با : سیاست , حقوق , مسایل نظامی , روانشناسی و دیگر علوم مرتبط

26-شکست و ناکامی و عوامل آن در جوان و جامعه

27-عوامل , راه ها و راهکار های پیروزی و موفقیت

28-تحقیق در یکی از مکاتب اخلاقی ( نقد و تحلیل یا مقایسه مکاتب اخلاقی با هم )

29-بررسی و مقایسه نظریات تربیتی حکمای اخلاق مسلمان و دیگران ( افلاطون , سقراط , جان لاک , کانت و ............)

30- بررسی عوامل سازنده شخصیت اخلاقی انسان (اراده , محیط , وراثت )

31-نظریه فطرت و اخلاق

32-بررسی مفاهیم اخلاقی  خود سازی,خودشناسی, خود باختگی,خود یابی, خودپرستی, خود بینی, خود نمایی و...........

33-هویّّت انسان به چیست ؟

34-بررسی و نقد و مقایسه  دیدگاه های مختلف کنترل و مهار علم توسط اخلاق

35-اخلاق در شرایع و ادیان (اسلام , مسیحیت , یهود ......... بودا , هندو  ,کنفسیوس , شینتو  ...........)

36-آشنایی با بزرگان اخلاق (معاصر و گذشته ) زندگی و معرفی آثار

37-در تضاد و منافات بین واقعیت های تلخ اخلاقی و اجتماعی با حقایق و باید و نباید ها چه می کنید ؟

38-دل باید پاک باشد !