سفارش تبلیغ
صبا

91/8/23
8:34 عصر

با او باش

بدست Mahdi Hossini در دسته حکمت - توکل - اعتماد

بسم الله 
سلام علیکم 
آتشی نمى سوزاند "ابراهیم" را
و دریایى غرق نمی کند "موسى" را

کودکی، مادرش او را به دست موجهاى "نیل" می سپارد

تا برسد به خانه ی فرعونِ تشنه به خونَش


دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند

سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد

مکرِ زلیخا زندانیش می کند

اما عاقبت بر تخت ملک می نشیند


از این "قِصَص قرآنى" هنوز هم نیاموختی!؟

که اگر همه ی عالم قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند

و خدا نخواهد

نمی توانند

او که یگانه تکیه گاه من و توست
!

پس


به "
تدبیرش"اعتماد کن


به
"حکمتش" دل بسپار

به او
"توکل" کن

و به سمت او
"قدمی بردار"

تا ده قدم آمدنش به سوى خود را به تماشا بنشینی
من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزی الا مثلها و هم لا یظلمون

سوره مبارکه انعام آیه 160