سفارش تبلیغ
صبا

88/12/24
12:21 صبح

شیوه و موضوعات پیشنهادی سمینار 1

بدست Mahdi Hossini در دسته آیین زندگی، سمینار، کنفرانس، موضوعات اخلاقی، کارشناسی

« شیوه انجام فعالیت های
کلاسی  برای دانشجویان دوره کارشناسی در
درس آیین زندگی »

الف ) فعالیت باید جمعی و در گروه های سه تا پنج نفره انجام
شود .

ب ) ( پیشنهاد ابتکاری) تهیه کلیپ های تصویری با استفاده از
دوربین تلفن های همراه .

ج ) ارائه شفاهی وکنفرانس در کلاس درس ( حداکثر در 10 دقیقه
)توسط یک نفر به نمایندگی از گروه .

د ) منابع سمینار و کنفرانس باید مشخص و در کلاس معرفی شود  .

هـ ) بخشی از سمینار می تواند از طریق فعالیت آماری و از طریق نظرخواهی و با پرسشنامه تهیه شود
.

« عناوین پیشنهادی فعالیتهای کلاسی »

الف ) اخلاق دانش اندوزی

1 مصادیق احترام و ادب دانشجو در کلاس و خارج از کلاس چه اموری هستند ؟

2- جایگاه تلفن همراه و
استفاده از آن (ارسال پیامک ، بلو توث ) را در کلاس و محیط های آموزشی بررسی کنید
.

3 جویدن
آدامس ، پوشیدن لباسهای تنگ و بدن نما ، باز بودن یقه ، بلند کردن ناخن ها

4  مقایسه رابطه دانشجو و استاد در گذشته با حال و بررسی
نکات مثبت و منفی هر مقطع

5 آیا
می توان پژوهش و دانش اندوزی را در برخی حوزه ها ممنوع کرد؟ کجا و چرا ؟

6 آیا باید و می توان علم را با اخلاق محدود کرد ؟

7- بیشترین آفت اخلاقی که
دانشجویان را تهدید می کند چیست و راه پیشگیری ودرمان آن کدام است ؟

8- دانشجویان بیشتر در
معرض کدام رذیله اخلاقی و فساد قرار دارد ؟ (بررسی یک مورد به طور دقیق )

9 آداب تعلیم و تعلم

10 رابطه استاد و دانشجو در آیینه شعر

ب ) اخلاق پژوهش

1 اینترنت بلای تحقیقات ! یا بهترین منبع برای پژوهش ؟

2  نمونه های سرقت های علمی را در حوزه درسها و
رشته تخصصی خود بیابید .

ج) اخلاق نقد

1 روش های جاری انتقاد در جامعه و نقد وبررسی آن

2- راه های افزایش قدرت انتقاد پذیری (جنبه داشتن !
)

3- انتقاد پذیری جوان دانشجو در خانواده و دانشگاه